Dne 27. 10. 2015 proběhlo v Ústí n. L. cvičení druhého sboru ústeckých dobrovolných hasičů, kde jsem se podílel jako maskér a host. Cvičení bylo zaměřeno na předlékařskou první pomoc a třídění raněných, s hasiči je dohodnuta spolupráce. 

5. 11. 2015 se v Novosedlické knihovně konal první kroužek pro děti základních škol, kroužku se zatím zúčastnilo šest dětí. Každý z dětí má svůj vlastní materiál ve formě lékárniček a pracovní listy se sešity, které zajistila místní skupina. Na prvním kroužku jsme se seznámili a začali jsme se základní výukou poskytováním první pomoci. 

12. 11. 2015 se v Novosedlické knihovně pořádal druhý kroužek již s praktickou činností.

1.12. 2015 (úterý) se od 16,30 do 17,30 hod.  v Novosedlické knihovně proběhla beseda pro občany v důchodovém věku, při které sme dle plánu objasnili některé nové postupy při poskytování první pomoci.

21. 1. 2016 vyrazili děti z kroužku první pomoci na stanici Teplické ZZS. Vybavení sanitek i stanice a několik ukázek práce ZZS se zapojením dětí všem předvedla slečna Chvátalová s jejími kolegy, za což jim patří dík.Všem se exkurze moc líbila. Kluci našli zalíbení v kabině sanitky a u zapínání majáků a ženskou část zaujalo spíše vybavení auta.