MINIFEST NOVOSEDLICE 5.6. 2021

PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI 

JE POTŘEBA SE PŘEDEM ZAREGISTROVAT ZDE -> https://forms.gle/rphQ5q49uD4X6EGU8 A SPLNIT PODMÍNKY ÚČASTI

PODMÍNKY ÚČASTI

 

- 21 dní po 1. dávce očkování se ke každému budou ve službách, v kultuře atd. chovat, jako by byl očkovaný, jinými slovy: tito lidé už nebudou muset být testovaní
- Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
- Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno• TNO = návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):
- 21 dní po 1. dávce očkování se ke každému budou ve službách, v kultuře atd. chovat, jako by byl očkovaný, jinými slovy: tito lidé už nebudou muset být testovaní
- Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
- Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno

(TNO) účastník se prokáže, že:

 1. 1.      21 dní po 1. dávce očkování se ke každému budou ve službách, v kultuře atd. chovat, jako by byl očkovaný, jinými slovy: tito lidé už nebudou muset být testovaní (prokázat kartičkou o očkování, či písemným vyjádřením od lékaře), nebo

  2.      Má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo

  3.      Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní  (POTVRZENO LÉKAŘEM) - NESTAČÍ SMS, nebo

  4.      Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno  (POTŘEBA DOLOŽIT CERTIFIKÁTEM - NE SMS ZPRÁVOU), nebo

  5.      U dětí do 6 let není testování požadováno (JE NUTNÉ PROKÁZAT NAPŘ. KARTIČKOU POJIŠTĚNCE)

   

  6.      U dětí do 15 let je možné doložit čestné prohlášení, které naleznete pod podmínkami.

CO S SEBOU (POVINNĚ):

 1. TNO! (PROKÁZÁNÍ SE JEDNU Z ŠESTI VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK)
 2. K ochraně dýchacích cest respirátor, ochrana dýchacích cest podle mimořádných opatření
 3. Jelikož musí být všichni účastníci usazení, je potřeba aby měl každý s sebou jednu z uvedených položek pro sezení

     - DEKU, POLŠTÁŘ, PODSEDÁK, RYBÁŘSKOU NEBO CAMPINGOVOU ŽIDLI, KTERÁ NESMÍ MÍT OSTRÉ HRANY (NESMÍ POŠKODIT POVRCH TRÁVNÍKU)

 

 

PRAVIDLA PRO ÚČAST NA AKCI

 1. ÚČASTNÍK MUSÍ PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (BEZINFEKČNOST), SOUHLASIT S GDPR A PODMÍNKAMI ÚČASTI
 2. AKCE SE NESMÍ ÚČASTNIT PSI ANI JINÁ DOMÁCÍ ZVÍŘATA
 3. NA AKCI JE POVOLENO KOUŘENÍ POUZE VE VYHRAZENÉM PROSTORU, VE KTERÉM OD SEBE MUSÍ KUŘÁCI DODRŽOVAT 2 METRY ROZESTUP. (PLATÍ I PRO UŽIVATELE ELEKTRONICKÝCH CIGARET, IQOS A JINÉ BEZKOUŘOVÉ ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ)
 4. ÚČASTNÍK NESMÍ PORUŠIT HRACÍ PLOCHU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
 5. ÚČASTNÍK SMÍ BÝT POUZE NA VYHRAZENÉ PLOŠE, KTEROU SMÍ SDÍLET POUZE SE SVOU RODINOU (VYHRAZENÁ PLOCHA BUDE VYZNAČENA ČÍSLEM, KTERÉ ODPOVÍDÁ PŘIDĚLENÉMU ČÍSLU NA NÁRAMKU), ÚČASTNÍK MŮŽE OPUSTIT VYHRAZENÉ POLE V PŘÍPADĚ – ZAJIŠTĚNÍ OBČERSTVENÍ, ODCHOD NA TOALETU, ODCHOD DO MÍSTA VYHRAZENÉ PRO KUŘÁKY, DESINFEKCE RUKOU, LIKVIDACE ODPADU, PŘI POTŘEBĚ OŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍM DOZOREM, PŘI ODCHODU Z AREÁLU ÚČASTNÍK NESMÍ OPOUŠTĚT PRO JINÉ ÚČELY PŘIDĚLENÝ A OZNAČENÝ PROSTOR
 6. ÚČASTNÍK NESMÍ OPUSTIT PŘIDĚLENÝ SEKTOR V PRŮBĚHU AKCE  A MUSÍ BÝT POUZE V SEKTORU, KTERÝ MU BYL PŘIDĚLENÝ (SEKTOR ROZDĚLUJE PLOCHU PRO ÚČASTNÍKY NA ½)
 7. ÚČASTNÍK MUSÍ MÍT V PRŮBĚHU AKCE ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY DLE PLATNÝCH MIMOŘÁDKÝCH OPATŘENÍ (MIMO KONZUMACI, KOUŘENÍ.  DÁLE DĚTI DO 2 LET /VČETNĚ/, DÁLE OSOBY S PORUCHOU INTELEKTU A ZÁVAŽNÝMI DUŠEVNÍMI PORUCHAMI, POKUD Z DŮVODU TOHOTO STAVU ROUŠKU NOSIT NEMOHOU /JE POTŘEBA DOLOŽIT POTVRZENÍ/ A OSTATNÍCH VYJÍMEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR.)
 8. ÚČASTNÍK JE POVINNEN UKLIDIT PO SOBĚ SVŮJ VYHRAZENÝ PROSTOR
 9. VE FRONTÁCH DODRŽUJE 2 - METROVÉ ROZESTUPY A MÁ ZAKRÝTÉ DÝCHACÍ CESTY DLE BODU 7
 10. ÚČASTNÍK MUSÍ UPOSLECHNOUT POKYNNŮ POŘADATELE A ŘÍDIT SE PODMÍNKAMI AKCE A PLATNÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 

 

 VSTUP NA AKCI A ODCHOD Z AKCE

 

VE FRONTĚ U VSTUPU DODRŽUJE ÚČASTNÍK 2 - METROVÝ ROZESTUP A MÁ ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY DLE - PRAVIDLA PRO ÚČAST NA AKCI/BOD 7

 1. VSTUP NA AKCI (VSTUPY JSOU ROZDĚLENY NA VSTUP 1 A VSTUP 2) VSTUPY BUDOU OZNAČENY PŘEDEM DLE POČÁTEČNÍHO PÍSMENE PŘÍJMENÍ REGISTRUJÍCÍ OSOBY (PŘÍKLAD – VSTUP 1 BUDE POUZE PRO ÚČASTNÍKY, KTERÝM ZAČÍNÁ PŘÍJMENÍ OD A DO N – TEDY PANÍ NOVÁNOVÁ, NA KTEROU JE ZAREGISTROVÁNA ÚČAST VČETNĚ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ, BUDOU SPOLEČNE U TOHOTO VSTUPU I KDYŽ MAJÍ PŘÍJMENÍ ODLIŠNÉ)
 2. U VSTUPU BUDE ÚČASTNÍKŮM ZMĚŘENA TEPLOTA, POSKYTNUTA DESINFEKCE RUKOU, ÚČASTNÍK MUSÍ PROKÁZAT TNO, PODEPSAT PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, SOUHLAS S PODMÍNKAMI A GDPR DÁLE BUDE ÚČASTNÍKŮM NASAZEN IDENTIFIKAČNÍ NÁRAMEK (NA NÁRAMKU BUDE UVEDENO ČÍSLO SEKTORU, ČÍSLO VYHRAZENÉHO MÍSTA A ČÍSLO OSOBY)
 3. ÚČASTNÍK DÁLE SMĚŘUJE K VYHRAZENÉMU (VYZNAČENÉMU) MÍSTU, KDE SE ŘÍDÍ VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI
 4. PŘI ODCHODU Z AKCE SI KAŽDÝ ÚČASTNÍK UKLIDÍ SVŮJ VYHRAZENÝ PROSTOR

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DO 15 LET - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků Covid 19 a o testování.pdf (186809)