Kroužek se koná každý čtvrtek od 20.5. 2021. Od 16,45  do 17,45 hodin v místnosti MS ČČK NDP Míru 86 Novosedlice

PRO DĚTI OD 3 DO 9 TŘÍDY - NOVÁČKY

Náplň kroužku

-nauka první pomoci a maskování zranění

-exkurze do zařízení související s předlékařskou první pomocí

-začlenění do aktivit MS ČČK NDP

-a spoustu dalších zkušeností a zážitků.

- kroužek je zdarma 200,- členství na rok

 

!JE POTŘEBA, ABY DÍTĚ MĚLO RESPIRÁTOR!

 

JE POTŘEBA DOLOŽIT NA KAŽDÉM KROUŽKU JEDNU Z PODMÍNEK:

->POTVRZENÍ O ANTIGENNÍM TESTU (72 HODIN) PCR (1 TÝDEN)

-> ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE (TEST NESMÍ BÝT STARŠÍ VÍCE JAK 72 HODIN)

-> POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID - 19 (PO 90 DNECH MAX)

 

Přihláška do kroužku MZ I. a II. st.