Třídící stan

Za okny sice zjevně bují jaro, avšak počátek roku 2020 s sebou nepřinesl pěknou dobu. Do akce vyrazila i Místní skupina Českého Červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov (dále jen MS ČČK NDP), která v místech svého působení pomáhá potřebným.

Prvně proběhlo rozdělení MS ČČK NDP na dva oddíly dle rizika nakažení. Riziková skupina je zaměstnána jako výpomocná zdravotnická síla v triážním stanu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zde slouží celodenně.

U triážního stanu vypomáháme zdravotnickému porsonálu.