PRO OBČANY NOVOSEDLIC, DUBÍ A PROBOŠTOVA 2020

OD ZAČÁTKU BŘEZNA DO KONCE DUBNA ROKU 2020 SE PODÍLELO KOLEM 20 DOBROVOLNÍKŮ NA VÝPOMOCI SENIORŮM V OBCÍCH NOVOSEDLICE, DUBÍ A PROBOŠTOV. DOBROVOLNÍCI VYPOMÁHALI ZDARMA 720 HODIN. DOBROVOLNÍCI POMOHLI KOLEM 60 SENIORŮM, KTERÝM NAKOUPILI POTRAVINY NEBO LÉKY A ROZVEZLI 570 OBĚDŮ.