MS ČČK NDP - ZRUŠENO -> ČINNOST ZASTÁVÁ SPOLEK HVĚZDY ŽIVOTA z.s.

www.hvezdyzivota.cz

 

Vážení přátelé,

s lítostí Vám oznamujeme, že dne 1.10. 2022 se valná hromada MS ČČK NDP usnesla k zrušení místní skupiny a to s účinností ke dni 31.12.2022.

Tímto rozhodnutím již od nového roku zaniká místí skupina ČČK NDP. 

DĚKUJEME za spolupráci všem partnerům a všem členům a dobrovolníkům za jejich vykonanou práci, za uplynulých 7 let.

Všichni členové a veškerá činnost bude od 1.1. 2023 pokračovat pod spolkem HVĚZDY ŽIVOTA z.s., mění se pouze logo a název.

MY SE NEMĚNÍME.

 

ZÁPIS Z VH 1.10.2022

https://d55a175531.clvaw-cdnwnd.com/660454b0d26203faa31521f938ad0ee2/200000273-af50faf513/Z%C3%81PIS%20Z%20VALN%C3%89%20HROMADY%20MS%20%C4%8C%C4%8CK%20NDP%201.10.%202022.pdf